Historik


Alla bör veta att vi i Nusnäs har en byggnad med traditioner och historia sedan långt tillbaka i tiden.
"Bönöjsa"
Enligt noteringar från Nusnäs Missionsförsamling, vilken bildades 1878, byggdes även Missionshuset detta år i timmer (stående timring) och takat med handklyven spån och ombyggt med brädfodring 1902. 1903 bestämdes att huset skulle målas med olja och guldocker och 1938 målades den nuvarande altartavlan.
Under 1982-86 skedde löpande ombyggnationer och reparationer av Missionshuset och 4 maj 1986 invigdes det lilla rummet i lokalen som skulle fungera som ungdomslokal.
Fönstermålning, målning av yttertak samt ny flaggstång är vad som under senare tid tillkommit i fråga om löpande renovering och investering.

Ekonomin baserades under de första hundra åren på kollekter och frivilliga gåvor i natura, t ex. hö, havre, tunnbröd och annat bröd som sedan såldes på auktion, insamlingar i hemmen och försäljningar. Nu mer är det likväl som då, gåvor skänkta till försäljning på auktioner, hyresintäkter och frivilliga penninggåvor som är grunden till Missionshusets fortlevnad och bevarande.

Ytterligare information finns att läsa i en "historik" över Nusnäs Missionsförsamling 1878-2003 sammanställd av Ulf Hållmarker. Vid intresse av denna skrift kontakta John Green tel. 070-3739815