KontaktpersonerKontaktpersoner för uthyrning: Maria Wallin tfn.  
 070-627 45 84
Övriga frågor: John Green tfn.  
 070-373 98 15