Stiftelsen


Stiftelsen Nusnäs Missionshus bildades 2001-10-08 efter beslut att Nusnäs Missionsförsamling skulle upplösas och uppgå i Fridhemskyrkan i Mora. Överlämnandet av Missionshuset till Stiftelsen Nusnäs Missionshus skedde vid en högtidlig sammankomst i Missionshuset 2001-11-11 vilken refererades i Mora Tidning 2001-11-12.

Stiftelsens ändamål är att förvalta och vårda fastigheten Nusnäs 413:1 med tillhörande Missionshus och inventarier. Missionshuset skall användas för gudstjänster och verksamhet i kristen anda samt för andra kultur- och gemenskapsfrämjande verksamheter som stödjer en positiv utveckling i Nusnäs by.
Förtäring av spritdrycker och droger får inte förekomma i Missionshuset.

Enligt Stiftelseförordnandet skall stiftelsen vara registrerad hos Länsstyrelsen Dalarna.

Stiftelsens styrelse kan du läsa om under fliken "Styrelse".

Den årliga verksamheten har i huvudsak bestått av: Några gudstjänster, auktioner, skolans sommaravslutning, midsommarkonsert med lokala förmågor och syjunta.
Uthyrning av lägenheten sommartid, för närvarande har den permanent hyresgäst.

Missionshuset har även använts för barndop, bröllop, begravningar samt övriga sammankomster . Vid dessa tillfällen har frivilliga gåvor lämnats som tack för upplåtandet av Missionshuset.
Under 2010 har installation av 2 st luftvärmepumpar skett föra att sänka uppvärmningskostnader. Den utvändiga om-målningen som påbörjades 2004 har slutförts under sommaren 2010.