Styrelse


Stiftelsens styrelse består av fem ledamöter varav fyra utses i Nusnäs by av följande organisationer:

Nusnäs Bysamfällighetsförening -  John Green, ordförande
Nusnäs Hembygdslag - Bengt Olmats
Nusnäs Blomsterfond - Göte Eriksson
Nusnäs IF - Elisabeth Svensdotter

En ledamot utses av: 
Mora Ekumeniska råd - Birgit Katrin, vice ordförande
Kassör vald utom styrelsen - Gunlaug Ernerdahl