tisdag 27 oktober 2015

Rapport om renovering av Missionshuset


Vill Ni hjälpa till att bevara vårt gamla och vackra Missionshus?

Fuktskadan som upptäcktes i våras är nu åtgärdad, utbyte av panel
och målning. Panelbyte och målning även på östra sidan. Fönstren
är målade på utsidan, målning på insidan kommer ej att utföras förrän
efter årsskiftet. Hittills har dessa åtgärder kostat ca 207 000 kr. Ansökan
om bidrag från Länsstyrelsen är ännu ej beviljad. Inkomna gåvor sedan
förra uppropet 56 100 kr. Ett Stort TACK.
En ”vädjan” till Er som fortfarande inte lämnat bidrag till renoveringen
kan göra detta genom insättning på vårt plusgiro 34 28 03-4.
Alla vi Nusnäsbor med flera vill väl bevara Missionshuset att användas
vid skolavslutningar och övriga sammankomster.
Ni kan hyra Missionshuset för dop, vigsel, begravningsakt mm.

Fortfarande står vårt hopp till Er!  Tack på förhand!  

Styrelsen för Stiftelsen Nusnäs Missionshus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar